این تصویر، نمایان این است که رسانه ها چگونه مخاطبان خود را فریب می دهند. ما، در تصویر، بچه هایی را می بینیم که با شادی و خوشحالی در حال بازی کردن هستند در صورتی که در واقعیت، خانه ها ی آنها ویران شده و پچه ای نیز وجود ندارد .

چگونه افکار شما را شکل می دهد؟

با استفاده از تحت تأثیر قرار دادن عواطف و احساسات افراد

القای چه دیدگاهی:

آرامش و امنیت و شادی

عملکرد رسانه ی جمعی: 

کشورهای ظالم هم چون امریکا، اسرائیل

 

جهت دانلود اپلیکیشن پاسخ فعالیت های تفکر و سواد رسانه ای دهم روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود گام به گام تفکر دهم