یک رسانه ی مردمی و با نفوذ، توانایی گمراه کردن مخاطب خود را با تکرار و نمایش مکرر دارد؛ همانند تصویر، که کارتون پینوکیو را نشان می دهد که چندین بار تخت تأثیر حیله و نقشه های متعدد گربه نره و روباه مکار فریب خورد و ضرر کرد و فرد تماشاگر در تصویرنیز تحت تأثیر رسانه ی تلویزیون قرار گرفته است. پس یک رسانه می تواند روی تصمیم گیری و عملکرد یک فرد تأثیر بسیاری بگذارد.

 

 

جهت دانلود اپلیکیشن پاسخ فعالیت های تفکر و سواد رسانه ای دهم روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود گام به گام تفکر دهم